Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
28.12.2019 SOS- Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2021-2026 SOS- Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2021-2026 31.12.2026
06.12.2019 SMOOS- schválený rozpočtový výhled 2020-2023 SMOOS- schválený rozpočtový výhled 2020-2023 31.12.2023
31.10.2019 Propagace akce- "Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště-3 etapa" - po realizaci Propagace akce- "Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště-3 etapa" - po realizaci 31.12.2024
21.12.2018 SOS -Střednědobý rozpočtový výhled na období roku 2019-2026 SOS -Střednědobý rozpočtový výhled na období roku 2019-2026 31.12.2026
19.12.2018 Obec- Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2019-2027 Obec- Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2019-2027 31.12.2027

Informace o obci

Verze pro tiskVerze pro tiskVerze PDFVerze PDF

Sousedovice se nachází v jihočeském kraji asi 5 km od města Strakonice směrem na Mutěnice. Leží na úpatí hory Hradiště (600m). Západně se tyčí kopec Kamenná Bába zvaný také Skalice (555m) a na jihozápadě směrem na Libětice se táhne podlouhlý vrch Kbýl (664m). Všechny tři hory jsou zalesněny. V údolí mezi Skalicí a Kbýlem leží malá osada Smiradice, která patří k obci Sousedovice.

Mezi Sousedovicemi a obcemi Drachkov a Pracejovice se táhne rozsáhlý les Hůl. Sousedovické údolí je tedy sevřeno ze severu příkrým svahem od Kamenné Báby, od jihu jednak svahem Hradiště a částečně též svahem Kbýlu. Je zajímavé, že Sousedovice leží v pásmu, kde z celého okresu jsou nejmenší dešťové srážky.


Zvětšit mapu
Významnou památkou je kaplička, která stojí na návsi. V r.2002 byla dokončena její rekonstrukce i se zavedením elektronického zvonění a večerního osvětlení objektu. Její okolí bylo oploceno a upraveno. Vedle budovy obecního úřadu najdeme Pomník padlým vojínům v 1.světové válce postavený v r.1936. Zhotovil ho Jan Hlinka z Hodějova u Volyně. Během r.2001 byl pomník oplocen a jeho okolí bylo osázeno jehličnany. Téhož roku byla provedena celková rekonstrukce budovy obecního úřadu, v níž se nachází i místní knihovna a prodejna Jednoty Volyně.

Hasičská zbrojniceSpolečenské akce a kulturní život v obci zajišťují místní organizace Sboru dobrovolných hasičů a Českého červeného kříže s částečnou spoluprací OÚ Sousedovice. Každoročně se v obci konají akce jako je tradiční masopustní průvod obcemi Smradice, Libětice, Sousedovice, dále maškarní karneval pro děti,oslava Dne matek, pouťová zábava a mikulášská besídka. SDH Sousedovice má v naší obci velkou tradici (byl založen v r.1921). Členové sboru se účastní hasičských soutěží , přímo v obci se každoročně uskutečňuje turnaj o Pohár starosty. V Sousedovicích působí i Myslivecké sdružení Hradiště, které mimo jiné v lednu pořádá myslivecké plesy. V obci působí množství drobných podnikatelů, z větších firem zde má sídlo stavební firma Znakon a.s., strojírenský závod MBM Westra a ZZN Strakonice. I přes protesty většiny obyvatel se v r.2002 vybudovala a zkolaudovala stavba obalovny živičných směsí v blízkosti obce.

Existence fotbalového klubu v obci Sousedovice vyžaduje rovněž vynaložení finančních prostředků na jeho provoz a prezentaci. V roce 1997 byla zahájena stavba moderního sportovního areálu zadaná místní firmě Znakon. V srpnu 2000 se konalo jeho slavnostní otevření za účasti řady významných osobností. Čestným výkopem legendy českého fotbalu Antonína Panenky byl zahájen provoz fotbalového hřiště. První zápas odehrálo mužstvo mladších žáků, kteří změřili své síly s mužstvem z Radošovic. Hlavní zápas hráli mužstva FC Westra Sousedovice s internacionály Slavie Praha. Otevření přihlíželo asi 500 diváků.

Dotace ze státních fondů umožnily obci investovat do oprav stávajících i výstavby nových objektů. V roce 2003 byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice s předpokládaným nákladem cca 750 tis. Kč, dále se podařilo po zhruba deseti letech provozu zkolaudovat a zrenovovat obecní vodovod.

Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice

Otevření Domu klidného stáří sv.Anny ( DKS ), který byl vytvořen rekonstrukcí původní budovy, proběhlo ve slavnostní atmosféře dne 24.5. roku 2004. Investorem a provozovatelem DKS je Oblastní charita Strakonice, rekonstrukci objektu provedla firma Archatt a.s. Jižní Čechy nákladem cca 30 mil. Kč. Kapacita objektu DKS je 29 obyvatel.

 

 

Citlivým přístupem k rozvoji a rekonstrukcím se snaží zastupitelé zachovat venkovský ráz obce a okolní krajiny. V roce 2005 byl schválen územní plán, opravena část poškozené kanalizace po povodních, V červnu tohoto roku schválila Poslanencká sněmovna návrh obecního znaku a praporu. S ohledem na zájem o místní stavební pozemky připravujeme potřebné podklady na vybudování komunikací a inženýrských sítí do zástavbových zón. Letos byla provedena výstavba nového veřejného osvětlení v místech, kde dopusud nebylo instalované a oprava části cesty do Smiradic.

V rámci Programu obnovy venkova byla na výstavbu obci Sousedovice poskytnuta dotace v celkové výši 325 tis. Kč. Dne 4. října 2004 byla slavnostně otevřena nově postavená hasičská zbrojnice. Náklady na její výstavbu činily zhruba 850 tis. Kč.

Investice do náhradního zdoje pitné vody se budou pohybovat v řádech milionů korun. Na jaře 2005 byl proveden zkušební vrt, který by měl nahradit v nejbližší době dodávky vody z původní studny. Voda dodávaná ze studny bohužel překračuje ukazatele množství dusičnanů. Celkové náklady na vybudování vrtu, přípojky a modernizaci úpravny vody přesáhnou 3 milióny korun.

Ekologické projekty obce na výsadbu zeleně v obci jsou v neposlední řadě předmětem jednání o dotacích s Ministerstvem pro místní rozvoj. Na rok 2006 je požádáno o dotace na opravu komunikace do Smiradic (2,7 mil.Kč), úprava a ozelenění veřejného prostranství (400 tis.Kč), oprava a vyčištění kanalizace (200 tis.Kč), dostavba sportovního areálu (350 tis.Kč) a oprava místních komunikací (5 mil.Kč).